Tuesday 18. June 2024

Agilent GC vedlikehold- og feilsøkingskurs

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
26.06.2023 to 28.06.2023
Beskrivelse: 

Praktisk GC vedlikehold og feilsøking, inkludert ulike GC Inlets og autosampler samt GC detektorer.

Dag 1: Teori

1. Logisk feilsøking
2. Kromatografisk feilsøking
3. Instrumentfeilsøking
4. Verktøy / dokumentasjon
5. Feilsøkingseksempler
6. Introduksjon Agilent 6890 / 7890
7. Gasstilførsel
8. Funksjon og virkemåte split/splitless injektor
9. Feilsøking / vedlikehold split/splitless
10. Kolonner - typiske problemer / feilsøking
11. Funksjon og virkemåte detektorer (TCD / FID)
12. Feilsøking / vedlikehold detektorer

 

Dag 2: Teori og praksis

1. Generelt om ventilsystemer
2. Repetisjon split/splitless 
3. Praktisk: Måling av flow
4. Praktisk: Preventivt vedlikehold på split/splitless
5. Praktisk: Lekkasjetest split/splitless
6. Repetisjon detektorer 
7. Praktisk: Måling av flow TCD/FID
8. Praktisk: Preventivt vedlikehold på FID
9. 7673 / 7683 autosampler -vedlikehold og feilsøking

 

Dag 3: Teori og praksis

1. Repetisjon etter behov
2. Elektronikk - Feilsøking / Vedlikehold
3. Praktisk: Feilsøkingsoppgaver
4. Datasystemet - problemområder
5. Vedlikeholdsrutiner
6. Oppsummering