Sunday 14. July 2024

Massespektrometri for LC

Agilent 6100 Series Singel Quad MS

Agilent 6100 Series Singel Quad MS består av 3 ulike modeller (6120, 6130 og 6150) hvor 6120-modellen er en prisgunstig inngangsmodell som har alle de viktigste funksjonene et rutine instrument skal ha som f.eks. pos/neg svitsjing, 2000 amu i masse området, god følsomhet etc.
I tillegg kan 6120-modellen oppgraderes de både 6130- og 6150-modellene. Dette gir kunden et fleksibelt valg og mulighet for å forbedre instrumentets ytelse når behovet endrer seg.

Singel-Quad MS gir komplementær informasjon til UV detektsjon er er derfor første valg for mange LC-brukere når økt følsomhet og spesifisitet er nødvendig.

Klikk på linken for å få en oversikt over reservedeler til Agilent 6100 Single Quadropole LC/MS: .... "Quick reference guide"

Utvalgte spesifikasjoner til 6100 Series:

• Faster acquisition speeds let you take full advantage of the higher throughput of today's faster UHPLC chromatography along with 10,000 amu/second scanning
• Ultra-fast ion polarity switching lets you obtain both positive and negative spectra (up to 20 spectra/second), providing maximum information from a single injection-essential for second-wide UHPLC peaks.
• Faster injection-to-injection cycle time-less than 10 seconds-lets you run more samples per hour.
• Single-quad data can be converted into MassHunter data file format for automatic compound confirmation and quantitation with the  MassHunter software.

Agilent 6200 Series TOF MS

Agilent 6200 Series TOF-MS tilbyr høy eksakt masse (<2ppm i rutine) med høy oppløsning og stort dynamisk området - alt samtidig som gjør dette til et utmerket rutine instrument for både screening som kvantitativ verktøy. Typisk applikasjoner er identifisering av syntetiske forbindelser, biomarkør studier, identifisering av forurensninger, screening av pesticider eller karakterisere intakte proteiner.
Bruksområdet til TOF-MS er meget bredt og med høy følsomhet og robusthet gjør systemet til et meget kraftig rutine instrument. Oppsummering av spesifikasjoner som er i Agilent TOF-MS.

Klikk på linken for å få en oversikt over reservedeler til Agilent 6200 TOF-MS: .... "Quick reference guide"

Utvalgte spesifikasjoner til 6200 Series:

• Sub ppm mass accuracy improves confidence and reduces false positives.
• Resolving power of 20,000 distinguishes desired compounds from interferences.
• Data acquisition rates up to 20 spectra per second ensure compatibility with fast chromatography and high-throughput workflows.
• Up to five orders of in-spectrum dynamic range reveals trace-level targets even in the presence of vastly more abundant compounds.
• Low picogram on-column sensitivity finds impurities or biomarkers at extremely low concentrations.
• Accurate intact protein MW determinations, in combination with MassHunter BioConfirm software, allow rapid QC of recombinant biotherapeutics.
• Automatic tuning and automated use of an internal mass calibration sample ensure consistent mass accuracy and reliable molecular weight confirmation.

Agilent 6400 Series QqQ MS

Agilent 6400 Series Trippel-Quad MS har blitt meget populær LCMS serie siden lansering og er blitt en markedsledende produkt portefølje i Trippel-Quad markedet både i Norge og resten av verden.
4 ulike modeller er tilgjengelig med stort spenn av sensitivitet som er en avgjørende faktor for mange QqQ brukere. Agilent 6490 iFunnel er siste tilskudd i 6400 Series porteføljen og har allerede markert seg som markeds mest sensitiv trippel-quad MS.

Applikasjonsområdet er hovedsaklig kvantifisering og brukes innen alle type industri og komponenter, f.eks. mat, miljø, biomarkør validering, ADME/DMPK studier for medikamenter etc.

Klikk på linken for å få en oversikt over reservedeler til Agilent 6400 Trippel-Quad MS: .... "Quick reference guide"

Utvalgte spesifikasjoner til 6400 Series:

• Femtogram sensitivity. Maximized ion generation and transmission across a broad mass range ensure low limits of detection and quantitation for the widest range of sample types.
• Fast, sensitive MS/MS. An innovative collision cell eliminates cross-talk and enables very fast MRMs with just 1ms dwell times. This enables hundreds of compounds to be analyzed in a single run, essential for applications such as the analysis of pesticides in food.
• Innovative dynamic MRM acquisition mode. Up to 4,000 compounds can be quantified without the need to manually set up time segments.
• Automated method development and optimization. MassHunter Optimizer software automatically finds the best transitions for each compound and determines the optimal fragmentor voltage and collision energies.
• Faster polarity switching (30 ms). Ensure compatibility with even narrow UHPLC peaks. A list of MRM transitions of differing polarity can be monitored with sufficient speed to achieve reproducible peak areas for even a second-wide UHPLC peak.

Agilent 6500 Series QTOF MS

Agilent 6500 Series QTOF er markedsledende hvis en sammenligner oppløsning, eksakt masse, dynamisk området og sensitivitet og er et system som kan brukes i veldig stor applikasjonsfelt.
Fra kvalitativ til kvantitativ applikasjoner kan QTOF anvendes som f.ek.s profiling studier, identifisering, karakterisering, kvantifisering av medikamenter, mat, proteomics, metabolomics etc.

Klikk på linken for å få en oversikt over reservedeler til Agilent 6500 QTOF: .... "Quick reference guide"

Utvalgte spesifikasjoner til 6500 Series:

• Sub ppm mass accuracy dramatically reduces uncertainty, improves database search scores, and molecular formula generation of unknowns, while minimizing false positives.
• Enhanced resolving power of 40,000 gives you confidence that you are detecting all mass peaks of interest in complex samples.
• Superior MS/MS sensitivity helps you identify very low-abundance compounds at femtogram levels.
• Dynamic range of up to five orders in-spectrum improves detection of low-abundance compounds in the presence of higher-abundance components.
• Scan rates up to 50 MS or 30 MS/MS spectra per second provide excellent spectral quality for fast UHPLC and HPLC-Chip separations.

>> Massespektrometri hos Agilent