Sunday 14. July 2024

På tide å skifte lampe?

HPLC, UV-VIS, AAS

Matriks AS tilbyr lamper til alle instrumenter fra Agilent Technologies; AAS, HPLC-detektorer, kapillær-elektroforese og spektrofotometer (inkl. lamper til Cary instumenter fra ex-Varian).

Eksempler på disse er UV-lamper, Deuteriumlamper, Wolframlamper og Xenonlamper.

For AA er både kodede, ukodede HC lamper tilgjengelig, samt mulitelement-lamper.

>> klikk her for HC lamper til AA

>> klikk her for lamper til HPLC

Trenger du veiledning eller ønsker å bestille, ta kontakt med Marianne Løfsgaard eller Sølvi Holmefjord på eller telefon 815 32 560.