Sunday 14. July 2024

Agilent 2200 TapeStation

Agilent 2200 TapeStation - QC av DNA, RNA og proteiner
  • Fra produsenten av 2100 Bioanalyzer
  • Automatisert gelelektroforese
  • Prøver i 96-brønners plater
  • Kjør fra 1 til 96 prøver
  • 1 minutt/prøve
  • Klar til bruk ScreenTape
  • 1-2 µl prøve
  • RNA kvalitet - RINe

>> TapeStation hos Agilent