Sunday 14. July 2024

Scanview

Kromatografi blir mye enklere med Scanview!

Agilent Technologies har nå lagt applikasjonsdatabasen Scanview tilgjengelig på nettet. Ved hjelp av denne finner du enkelt metoder for prøveopparbeidelse og tilsvarende analytisk separasjon eller spektroskopi metoder i løpet av sekunder. Kromatogrammer og spektra, herunder metode betingelser, vises direkte på dataskjermen. Her finnes flere enn 4200 applikasjoner og metoder innen prøveopparbeidelse, kromatografi og spektroskopi. Du kan søke på analytt, metode, teknikk, matrise og mye mer.

Gå inn på linken og registrer deg så vil du få tilgang og oppdateringer på nye applikasjoner.
http://www.chem.agilent.com/en-us/search/library/Pages/CompoundSearch.aspx?a=scope:%22Library%22+lngcontenttype:%22application%22+Compounds%3a%22%22