Tuesday 18. June 2024

Elementanalysatorer

Elementar er et tradisjonsrikt, tysk, familiedrevet selskap med årelang erfaring innen elementanalyser. Med sitt karakteristiske cube-design representerer disse instrumentene en ny generasjon analysatorer for C, N, S, Cl, H, O fra ppb til % i alle ulike prøvematrikser.

Kjemiske analyser av elementene CHNS og Cl I mikro og makro prøver innen forskning , kjemisk eller farmasøytisk industri.

Analyser for landbruket - bestemmelser av elementer  i jord, planter, for, mat etc.

Miljø- og vannanalyser- TOC, og  TNb, bestemmelser i alle typer prøver (væske, faste stoffer, slurry etc)

Drivstoffanalyser for å bestemme brennverdi, samt miljømessige parametere for kull, biomasse, avfall, fossilt brensel mm.

Isotop analyser - kan leveres med IRMS, Isotopratio MS

 

>> Elementanalysatorer hos Elementar