Sunday 14. July 2024

Massespektrometri for GC

Agilent 5977 - en legende innen GCMS!

Agilent sine GCMS-systemer har vært industri standarden innenfor GCMS de siste 30 årene. Systemene videreutvikles stadig for å møte markedes strenge krav til performance. Agilent 5977 MSD er den mest driftsikre, brukervennlige, minst vedlikeholdskrevende, mest følsomme og mest stabile MS på markedet. Den kommer i ulike varianter fra den enkle og prisgunstige diffpumpeversjonen til performance turbo versjonen med EI, PCI og NCI ionisering. Felles for alle er Agilents meget stabile gullbelagte quartzkvadrupol, vår inerte høytemperatur ionekilde, dobble filamenter, triple axis detektor, Sim/scan mm.

Agilent 7010 GC/MS/MS

Agilent setter nå en ny standard innen GCMS Trippel Kvadrupol med det første instrumentet med attogram deteksjonsgrenser!

Agilent 7010, har Instrument Deteksjonsgrense (IDL) på 0.5 fg OFN og dette verifiseres under installasjon. Den nye og mer effektive EI ionekilden forbedrer følsomheten på systemet med over 20X sammenlignet med forrige modell, 7000C.  Dette åpner for implementering av metoder som krever bedre følsomhet (f.eks. Dioksinanalyser) og kan redusere behovet for kostbar prøveopparbeiding for eksisterende metoder. Mindre prøvemengder kan injeseres og metode deteksjonsgrense (MDL) kan opprettholdes. 

Instrumentet kan leveres med en rekke applikasjoner ferdig implementert, som f.eks. PAH, PCB, Pesticider mm. Agilent har sin egen MRM database med over 8000 optimaliserte MRM overganger som gjør at en analysator fra Agilent basert på 7010 er «plug&play» og kan leveres med ferdig optimaliserte metoder!

Pålitelige resultater med et rimelig instrument

Agilents komplette GCMS pakke 5977E er vår innstegsmodell til GCMS verden. Dette systemet leveres med 7820 GC, 16 posisjoners autosampler og valg mellom diffpumpe eller turbopumpe MS.

Et meget kostnadseffektivt system for rutineanalyser, forskning og undervisning.

Transportabel GCMS som gir labkvalitet data på minutter!

Agilent 5975T LTM GC/MSD er markedets eneste transportable GCMS system som gir like gode resultater og performance som vår bench top 5977 GCMS.  Agilent's proprietære LTM teknologi broker for raskere GC analyser. Med denne teknologien kan dine labanalyser konverteres til LTM kolonner og kjøres på 1/10 av tiden!

5975T kan også brukes i felt for raske svar på kritiske analyser!

Agilent 7200B GC/Q-TOF - verdens første!

Agilent 7200B er verdens første Q-TOF som er designet spesifikt for GCMS. 7200B kombinerer Agilents velutprøvde teknologi fra Agilent GC'er, Trippelkvadrupoler og 6500 Serie høyoppløselig LC/TOF MS.

Agilent 7200B Q-TOF gir bedre sensitivitet og selektivitet enn kvadrupol og ion trap systemer samtidig som den gir informasjon om eksakt masse. Dette er nyttig for strukturbekreftelser av target, non-target eller ukjente forbindelser.

Agilent 7200B GC/Q-TOF flytter grensene innen GCMS teknologi!

 

>> Massespektrometri hos Agilent