Sunday 14. July 2024

Agilent 2100 Bioanalyzer

Analyse av RNA, DNA, proteiner og celler
Agilent 2100 Bioanalyzer er industristandarden for kvalitetskontroll av RNA prøver.
Bioanalyzer erstatter også gelelektroforese av DNA fragmenter og SDS-PAGE av proteiner. De viktigste fordelene med Agilent Bioanalyzer er brukervennlighet, raske analyser, lavt prøve- og reagensforbruk og høy reproduserbarhet gjennom standardisering og automatisering.
Et allsidig instrument og nødvendig verktøy for molekylærbiologer og biokjemikere.
 

>> Agilent 2100 Bioanalyzer

 
2100 Bioanalyzer gir deg RNA Integrity Number - RIN
- industristandarden for kvalitetskontroll av RNA prøver

Agilent har utviklet en objektiv og annerkjent automatisk analyse som angir kvaliteten av RNA på en skala fra 1 til 10. Dette kalles RNA Integrity Number - RIN, og har gitt en viktig og nødvendig standardisering av RNA kvalitetsvurdering.
 
   
     

 

>>     RNA Intergrity Number

 

Stikkord: automatisert elektroforese, rna degradation, electrophoresis, NGS, next generation sequencing.