Sunday 14. July 2024

Prøveopparbeidelse

Prøveopparbeidelse før kromatografi kan utføres med forskjellige metoder. De mest brukte er fast-fase ekstraksjon (SPE), væske-væske ekstraksjon (LLE/SLE) eller felling kombinert med filtrering (Captiva/Captiva Lipids).
Fastfase-ekstraksjon og væske-væske ekstraksjon
Agilent er leverandør av SampliQ og ex Varians Bond Elut SPE kolonner, både silica og polymer materiale. Fordelen med polymermateriale (PLEXA) er at det tåler hele pH området og har 2,5 til 5 ganger høyere kapasitet. Kolonnene eller 96 brønners plater finnes i flere størrelser og volum, fra milligram til gram mengder. Materialet leveres også i bulk, Bondesil.
SPE er en prøveopparbeidelse som renser og konsentrerer de aktuelle kjemiske forbindelser som laboratoriet ønsker å analysere ved hjelp av kromatografiske metoder. SPE er normalt en 4 trinns prosedyre: kondisjonering, retensjon, vask og eluering.
Prøveopparbeidelsen kan automatiseres, enten tilpasset til Gilson aspec system eller roboter, hvor man kan bruke 96-brønners plater eller SPE i pipettespisser, OMIX.
I motsetning til væske-væske ekstraksjon, hvor man må benytte ikke- blandbare løsninger, trenger man ved SPE- opprensing ikke å ta hensyn til dette. Væske-væske ekstraksjon kan utføres på Chem Elut kolonner. Eluatete blir ikke tilsvarende rent som om man gjør en SPE ekstraksjon og eluatet ender opp i et forholdsvis stort volum som må fordampes inn.

Filtreringsplater - Captiva, Captiva ND og Captiva NDLipids

Tilgjengelig i tre formater:
• Captiva filtreringsplater
• Captiva ND for proteinfelling
• Captiva NDLipids for proteinfelling og fjerning av fosfolipider

Captiva

Captiva er filtreringsplater i 96-brønners format. Platene har 0,2 eller 0,45 µm filter og de er ideelle for filtrering av utfelt protein før prøven appliseres på LC-MS.
Man kan også få Captiva med 10 µm glassfiber. Disse benyttes når prøven har høyt innhold av partikler, som for eksempel fersk tint plasma.

Gjør prøveopparbeidelsen enklere med Captiva ND "non-drip" filtreringsplater og oppnå partikkelfri prøve 5 ganger raskere enn tradisjonell proteinfelling.

Samtidig som dagens MS instrumenter får økende sensistivitet ønskes raskere, enklere og bedre prøveopparbeidelse. I den forbindelse lanserer Agilent Captiva ND "non-drip" filtreringsplater som er designet for enklere og raskere prøveopparbeidelse, samt mer brukervennlig proteinfelling.
Captiva ND med unike "non-drip" design gir mindre forbruk av pipettespisser, gjør forsegling unødvendig, samtidig som antall steg i opparbeidelsen reduseres.
Captiva ND er konstruert med et dobbelt filter som gir en rask og reproduserbar væskehastighet. Designet av filteret gir lik prøvebehandling fra brønn til brønn, pålitelig filtrering og utbytte i et brøkdel av tiden det tar med plater fra andre lverandører.
Fordeler med Captiva ND
• Enkelt å automatisere, ND designet gir ikke flow gjennom filteret før vakuum er satt på
• Jevn flow over platen, "dual depth" filteret forhindrer tetting av membranen og tap av prøven
• Effektiv og tilstrekkelig protein fjerning. Prøven er ren og klar for MS'en på meget kort tid
• Kolonnen får lengre levetid og instruments nedetid reduseres

Oppnå bedre MS resultater ved bruk av Capitiva NDLipids

Capitiva NDLipids er enkel, lett og rask å bruke og er spsielt designet for å fjerne fosfolipider fra biofluids. ”Non-drip” platen, i 96 brønners format, fjerner effektivt lipider, proteiner, tensider og andre interferenser fra plasma. Ionesuppresjon har betydelig innvirkning på følsomhet og presisjon i sporanalyser. Det er derfor å fjerne lipidkomponter fra matrisen og resultatet blir bedre topper i kromatogrammet og reproduserbare retensjonstider. Captiva NDLipids gir høy prøvegjennomstrømning og elueringen starter ikke før vakuum blir satt på. Det er praktisk talt ingen behov for metodeutvikling på et bredt spekter av analytter.

OMIX - Pipettespisser med SPE for proteomiks. Desalting og konsentrering av peptider og proteiner.

Bond Elut OMIX pipettespisser er optimale for rensing og oppkonsentrering ned til femtomole og picomole nivåer av peptider og proteiner før MALDI-TOF eller LC/MS/MS. Den unike monolittiske sorbentteknologien som brukes i Bond Elut OMIX, utkonkurrerer konsekvent andre tips ved å levere ensartet væskestrøm og ekstrem analytt-til-overflate interaksjoner. Bond Elut OMIX har høy kapasitet for peptider/proteiner og gir derfor høyt utbytte av rent peptid.
OMIX i tre formater. Den høye bindingskapasiteteten gir høy produktivitet; 10 μL tips binder opp til 8 μg of peptide - dobbelt så mye som tips fra andre leverandører. OMIXS overlegen flow og eksepsjonell innbindingskapasitet gir pålitelig utbytte av din peptider.

>> klikk her for mer informasjon om prøveopparbeidelse