Sunday 14. July 2024

ICP-OES

Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES)

Ny ICP-OES fra Agilent! Agilent 5100 Synchronous Vertical Dual View (SVDV)

Agilent er kjent som verdensledende innen ICP-OES med tusenvis av systemer installert.

Agilent har lansert ny ICP-OES med dual view, stående plasma, simultan lesing av hele spekteret og introduserer samtidig et nytt type speil, det patenterte DSC (Dichroic spectral combiner). DSC tillater brukeren å se både radiell og axiell avlesning samtidig, som igjen lar brukeren kombinere det beste fra begge avlesningsmetodene med én avlesning. Med synkron avlesning sparer brukeren både tid og Argon gass, og 5100 ICP-OES gir derfor det minste Ar forbruket per prøve.

Instrumentet har kontinuerlig bølgelengde dekning av spekteret fra 167 til 758 nm, og 27 MHz Fast fase RF generator. En nyutviklet «one piece» Torch som meget enkelt tas inn og ut er spesialutviklet til den nye modellen. Systemene leveres med Agilent's patenterte "Charge-Couple Detector" (CCD) som gir deg simultan opptak av hele bølgelengdespekteret med markedsledende dynamisk område takket være adaptiv kontroll på opptakstid for hver pixel. I tillegg vil Agilent's patenterte "Cooled Cone Interface" (CCI) fjerne plamsahalen ved axiell avlesning.

Agilent 5100 er også plasseffektiv, med kun 80 cm (bredde) x 74 cm (dybde) gir instrumentet det minste fotavtrykket på laboratoriebenken blant ICP-OES instrumenter i dag. Instrumentet kan stå inntil en vegg og sparer laboratoriet viktig plass. Gjør deg klar for å kjøre Dual View ICP-OES, minus Dual view ventetid!

>> ICP-OES hos Agilent