Sunday 14. July 2024

PCR enzymer

Rutinemessige PCR enzymer

Exo-PFU DNA Polymerase
Exo-PFU DNA polymerase er en modifisert versjon av våre klonede PFU DNA polymerase

 • Genetisk konstruert mutant av klonede PFU DNA polymerase
 • Ingen påvisbare 3 'til 5' exonuclease aktivitet
 • Inkorporerer [35S] dATP 10 ganger mer effektivt enn Taq DNA Polymerase

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1223

Paq5000 DNA polymeraser og PCR Master Mixes
Paq5000 DNA polymerase er et robust Taq enzym (fra Pyrococcus art.) Dette enzymet gir tilsvarende og ofte bedre til endepunks Taq DNA polymerase amplifisering, og kan benyttes enkelt i mange Taq-baserte prosedyrer.

 • Robust, kostnadseffektivt alternativ til Taq
 • Lik, om ikke bedre utbytte og raskere ramping
 • Amplifiserer opptil 6 kb genomisk DNA
 • Lar seg lett inkludere standard PCR-protokoller
 • Tilgjengelig som hot start master miks for ekstra bekvemmelighet (se Relaterte produkter i linken  under).

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1227

SureStart Taq DNA Polymerase
SureStart Taq DNA polymerase ‡ er en hot start Taq DNA polymerase. SureStart Taq kan inkludere i PCR-protokoller tidligere optimalisert med Taq DNA polymerase, med liten eller ingen endring av PCR protokoll (syklus parametere og/eller reaksjon forhold)

 • Hot start version av Taq DNA polymerase
 • Høyere PCR spesifisitet
 • Redusere uspesifikk amplifisering
 • Allsidig - kan aktiveres langsom eller rask
 • Uaktivert og pålitelig ved PCR oppsett i romtemperert
 • Bruk i eksisterende PCR-protokoller

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1231

Taq2000 DNA Polymerase
Taq2000 DNA polymerase er et svært rent, rekombinant Taq DNA polymerase klonet fra termofile eubacteria, Thermus aquaticus.

 • Ultraren Taq DNA polymerase klon
 • Nærmest eliminerer bakgrunns artefakter
 • Den mest varmestabile Taq DNA polymerase

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1235

TaqPlus Precision PCR System
TaqPlus Precision polymerase miksen er en optimalisert blanding av Stratagene klonede PFU DNA polymerase og Taq2000 DNA polymerase. En rekombinant versjon av Taq DNA polymerase med særdeles høy renhet. TaqPlus Precision PCR system viser seg å ha den største pCR nøyaktigheten ved bruk av DNA polymerase blandinger.

 • 2,7 ganger mer nøyaktig enn Taq DNA polymerase
 • Optimalisert blanding av PFU og Taq2000 DNA polymeraser
 • Amplifiserer templater opp til 15 kb

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1283

 

Spesial PCR enzymer

Easy-A High-Fidelity PCR Kloning Enzyme & Master Mix
Easy-A high-fidelity PCR enzymet kombinerer høyere nøyaktighet av ett korrekturlesende enzym med den høye klonings effektiviteten av Taq. PCR produktene amplifisert med Easy-A PCR kloning enzym kan klones direkte, uten å utføre flere trinn som vanligvis er nødvendig når amplifisert med korrekturlesende polymeraser.

 • Kombinerer klonings effektiviteten av Taq DNA polymerase med nøyaktigheten i PFU DNA polymerase
 • Korrekturlesende DNA polymerase adderer 3'-A overheng til PCR amplikoner like effektivt som Taq
 • Easy-A-amplifiserte PCR produkter er klare til å bli klonet direkte inn i TOPO TA Cloning vektorer og andre T / U vektorer
 • Nøyaktigheten tilsvarer PFU DNA polymerase og 6x mer nøyaktig enn TaqDNA polymerase
 • Hot-start gir bedre fleksibilitet
 • NY! Master miks er tilgjengelig.

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1267

PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase
PfuTurbo Cx Hotstart DNA polymerase er en mutant av PFU DNA polymerase som overmanner uracil 'stalling' helt, slik at polymerase leser gjennom uracil i templatet, Siden uracil 'stalling' ved lesning kan introdusere mutasjoner, har vi utviklet denne muterte polymerasen  for å øke nivået av korrekturlesende aktivitet.

 • Verdens eneste high fidelity polymerase som effektivt inkorporerer dUTP
 • Tåler varierende PCR betingelser inkludert problematisk systemer med lite optimalisering
 • Hot start formuleringen gir bedre oppsett fleksibilitet
 • Perfekt for UNG dekontaminerings protokoller, bi-sulfite sekvensering, og DNA-metylerings studier
 • Høy kapasitet og overlegen robusthet gir pålitelighet til resultatene.

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1275

PicoMaxx High Fidelity PCR System & Master Mix
PicoMaxx high fidelity PCR system produserer PCR produktet med høyt utbytte på et bredt utvalg av templater opp til 10 kb. Det gir også bedre følsomhet ved vellykket amplifisering  der utgangsmaterialet er begrenset.

 • Høy følsomhet gir maksimal PCR pålitelighet
 • Konsistente, robust amplifiseringer opp til 10 kb
 • Overlegen effektivitet og utbytte med våre patenterte ArchaeMaxx polymerase egenskaper
 • Hot start tillater oppsett i romtemperatur

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1279

High Fidelity PCR enzymer

Herculase II Fusion DNA polymeraser
Herculase II fusion DNA polymerase gir ett usedvanlig høyt utbytte ved svært kort extention tid (15 sek / kb, se figur i link under), selv med ett genomisk DNA templat opp til 12kB. Herculase II fusion DNA polymerase amplifiserer lett targets som har så mye som 84% GC-innhold. Herculase II er en sentral komponent i SureSelect protokollen.

 • Overlegent utbytte for rutinemessig PCR applikasjoner
 • ArchaeMaxx polymerase egenskaper
 • Effektiv amplifisering av vanskelige / GC-rike templater
 • Raskere rampingtid reduserer total kjøretid
 • Tilsvarende nøyaktighet som PFU DNA polymerase
 • Høy sensitivitet for amplifiseringer av lave templat konsentrasjoner
 • Ideell for PCR kloning, RT-PCR og site-rettet mutagenese

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1079

PFU Ultra DNA polymeraser og PCR Master Mixes
Første generasjon PFU-polymeraser, som klonene PFU, PfuTurbo, og PfuUltra, har blitt bedre på. De forbedrede produkter, PfuUltra II og Herculase II gir alle fordelene av den første generasjonen enzymer pluss ekstra egenskaper som hastighet og større amplicons.

 • klonet PFU DNA polymeraser
 • Første generasjons PfuUltra DNA polymeraser
 • PfuTurbo DNA polymeraser

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1091

PFU Ultra II DNA polymeraser og PCR Master Mixes
De utviklet PfuUltra II Fusion HS DNA Polymerase gir verdens mest nøyaktige kopier og raskest amplifisering som mulig. PfuUltra II Fusion HS DNA Polymerase er PfuUltra Hotstart DNA polymerase kombinert med ArchaeMaxx PCR egenskaper.

 • Industriell standard for 'ultra high fidelity PCR' og gir de mest nøyaktige kopier av DNA
 • Reduserer extention tiden betraktelig og muliggjør for fast ramping.
 • Opp til 19kb amplicon
 • Inkluderer ArchaeMaxx egenskaper for å øke utbyttet og produktlengde
 • Tilgjengelig i master mikser

http://www.genomics.agilent.com/CollectionSubpage.aspx?PageType=Product&SubPageType=ProductDetail&PageID=1095

Modefiserende enzymer

DNA Ligation Kit

DNase I, RNase Free

Klenow Fill-In Kit

Pfu DNA Ligase

Proteinase K

Recombinant E. coli RNase H

RNace-It Ribonuclease Cocktail

RNase Block Ribonuclease Inhibitor

Single-Stranded DNA Binding Protein

SP6 RNA Polymerase

T3 & T7 Polymerases

T4 DNA Ligase

http://www.genomics.agilent.com/GenericB.aspx?PageType=Family&SubPageType=FamilyOverview&PageID=167