Sunday 14. July 2024

Agilent Masshunter programvarekurs for GCMS og LCMS

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
23.10.2024 to 25.10.2024
Beskrivelse: 

Opplæring i databehandling for GCMS og LCMS data med Masshunter Qualitative Analysis og Masshunter Quantitative Analysis. Kurset består av både presentasjoner og labøvelser som gir deltakerne direkte erfaring i bruken av programvaren.

Kurset går over 3 dager og består av både presentasjoner og labøvelser som gir deltakerne direkte erfaring i bruken av programvaren.

Dag 1:

Introduksjon til Masshunter

Masshunter Qualitative Navigator

 • Layout
 • Kromatogram
 • Spektra
 • Integrering
 • Automatisering

Masshunter Qualitative Workflows

 • Layout
 • Valg av workflow
  • Find by MRM
  • Find by Integration
  • Find by Chromatogram Deconvolution
  • Find by Molecular Feature
 • Identifisering av forbindelser med database- og biblioteksøk
 • Automatisering

Masshunter Library Editor

 • Opprettelse av eget bibliotek

Masshunter PCDL Manager

 

Dag 2:

Masshunter Quantitative Analysis

 • Konsepter og definisjoner
 • Metodeoppsett
 • Resultatbehandling
 • Integrering
 • Kalibrering
 • Uteliggere
 • Indentifisering med biblioteksøk
 • Metodeoppdatering

 

Dag 3:

Masshunter Rapportering

Unknowns Analysis