Saturday 27. November 2021

Nyttig

 

Databaser og elektroniske verktøy

Her er linker til nyttige programvarer som du gratis kan laste ned fra Agilent sine web-sider.

RTL Database

For mer informasjon om Agilent sin RTL, se
Retention Time Locking - RTL

GC Trykk/flow-kalkulator

Dette er en programvare for alle GC-brukere, for å beregne gassvolum og flowhastighet. Den kan brukes uavhengig av instrument og kolonne, men er spesielt nyttig dersom man har en Agilent 6890 GC eller Agilent 6850 GC med EPC og kapillærkolonner fra Agilent.
GC Pressure/Flow Calculator Software

Programvare for metodeoverføring i kapillær-GC

Denne programvaren gjør det mulig å endre metodeparametre som bæregass, trykk, temperatur etc. og se hvilken dendring dette gir for analysen. Programvaren sørger for at endringene ikke går ut over retensjonsrekkefølgen. Dette er bl.a. et nyttig verktøy for å oppnå kortere analysetid.
GC Capillary Column Method Translation Software

Fettsyrer - HP-88 kapillærkolonne

Dette verktøyet gir mulighet til å kunne forutsi elueringsrekkefølge og ca. retensjonstid for 67 ulike fettsyrer (FAMES) på en HP-88 kapillærkolonne.
GC Column Application Software