Wednesday 21. February 2024

Ny GC fra Agilent Technologies - Intuvo 9000

Thu, 11/17/2016 - 09:59

Agilent Intuvo 9000 GC er en revolusjon innen gasskromatografi!

Ikke siden kapillærkolonner ble tilgjengelig har det skjedd en større endring i hvordan en GC fungerer.   Intuvo GC fra Agilent er en helt ny GC med banebrytende teknologi:

  • Direkte oppvarming av kolonne mot et varme/kjøleelement gir ultra rask oppvarming
  • Ferrul-fri tilkobling – denne GC har ingen ferruler og kolonne kobles med lekkasjefri hurtigkobling på 30 sekunder!
  • Integrert forkolonne med «Guard Chip Technology» - beskytter kolonnen og eliminerer behov for å trimme kolonne. Hurtigkobling – byttes på 30 sekunder!
  • Inert prøvevei fra injeksjonsport til detektor
  • Perfekt partner til MS, MSMS, Headspace, Termisk desorpsjon og andre samplere og detektorer
  • Integrert «iPad» med manualer, deletegninger, metodeinfo, on screen kromatogram og WIFI tilkobling for å linke mot telefon eller tablet.