Saturday 27. November 2021

Siste nytt

Flash

Wed, 04/06/2011 - 11:13
Hva er Flash kromatografi. Flash kromatografi er en rask og rimelig form for preparativ kromatografi, basert på bruk av optimalisert pre-pakkede kolonner der et løsemiddel pumpes gjennom med høy væskestrøm. Flash er et enkel og økonomisk alternativ til Prep HPLC. Teknikken brukes for rensing av organiske forbindelser og er rask og rimelig. Dette er nå en svært populær og utbredt rensing og separasjons metode, særlig med normal fase (Si, NH2) og omvendt fase absorbenter (C18).
Følgende faser faser leveres:
 • SuperFlash, Si 50
 • SuperFlash, Si 35
 • SuperFlash, C18 Reverse Phase
 • SuperFlash, Aminopropyl - NH2
 • SuperFlash, Alumina Neutral
 • SuperFlash, Alumina Acidic
 • SuperFlash, Alumina Basic

Kolonnene har standard "female" and "male" luer lock. Kolonnene er garantert lekkasjefri opp til 200 Psi. Pakningstørrelsene er små, fra 1 stk og opp til 8 kolonner. Pakningene er lett å lagre. For ytterligere informasjon klikk her
I perioden frem til 31. august 2011 tilbyr Matriks 15% rabatt på alle Flash-kolonner fra Agilent Technologies.

 

DASI applikasjons system for FLASH - 3 metoder for injeksjon.

1. Prøven er løselig i startløsningen
Tilsett prøven på toppen av kolonnen i så lite volum som mulig.

2. Prøven er er en viskøs løsning
Tilsett prøven på toppen av kolonnen i så lite volum som mulig.

3. Prøven er uløselig i startløsningen
Løs prøven i et egnet løsningsmiddel, tilsett løs sorbent, damp inn sorbenten til tørrhet og tilsett sorbenten i DASI systemet.

Crosslab GC

Wed, 04/06/2011 - 11:13

Agilent Technologies introduserer nå et nytt konsept "Agilent CrossLab". Agilent er godt kjent for de fleste som en erfaren produsent og leverandør av forbruksvarer til Agilent sine egenproduserte instrumenter. Nå tar Agilent sin lange erfaring med seg videre og utvider sin portefølje til også å omfatte sentrale forbruksvarer som sprøyter (også til CTC), prøveglass, linere, septa, o-ringer og ferruler til alle GC'er og modeller fra andre produsenter som Bruker, Shimadzu, PerkinElmer, ex. Varian og Thermo Scientific. For mer informasjon se www.agilent.com/chem/crosslab

Når du velger Agilent CrossLab, vet du at du får:

 • Over 40 års erfaring med kromatografi kompetanse og kontinuerlig innovasjon
 • Samme forpliktelse til kvalitet som Agilent produkter er kjent for
 • Optimal ytelse for både rutine og utfordrende applikasjoner
 • "One-stop-shop" - Mulighet til å bestille alle forbruksvarer til en rekke instrumenter hos samme leverandør
 • Konkurransedyktige priser
25% rabatt

I perioden frem til 31. mai 2011 tilbyr Matriks i samarbeid med Agilent 25% rabatt på alle CrossLab-produkter fra Agilent Technologies.

Klikk på bildet for crosslab-brosjyre

 

PerkinElmer

Shimadzu

Thermo Scientific

Varian*

Bruker

Autosamplers syringes

X

X

X

X

X

Autosamplers vials

X

X

X

X

X

Inlet septa

X

X

X

X

X

Inlet liners

X

X

X

X

X

Inlet O-rings

X

X

X

X

X

Capillary columns ferrules

X

X

X

X

X

Column nuts

X

X

X

X

X

* Nå et Bruker GC produkt.

ZORBAX RRHD-kolonner for UHPLC

Thu, 12/03/2009 - 12:34

 

Dette er kolonner som tåler trykk opptil 1200 bar og gir optimal utnyttelse av Agilent 1290 Infinity LC- system og andre UHPLC instrumenter. Kolonnene har identisk kolonne-kjemi som Zorbax kolonner med samme dimensjoner og pakkemateriale, men Agilent har utviklet pakkeprosessen for å kunne opprettholde stabilitet ved så høye trykk. Dette gjør det raskt, sikkert og enkelt å kunne overføre eksisterende metoder fra HPLC til UHPLC.

Pages