Sunday 28. February 2021

Siste nytt

Ny ICP-OES fra Agilent!

Tue, 09/09/2014 - 11:35

Nå er den her!

Agilent har lansert ny ICP-OES med dual view, stående plasma, simultan lesing av hele spekteret og introduserer samtidig et nytt type speil, det patenterte DSC (Dichroic Spectral Combiner). DSC tillater brukeren å se både radiell og axiell avlesning samtidig, som igjen lar brukeren kombinere det beste fra begge avlesningsmetodene med én avlesning. Med synkron avlesning sparer brukeren både tid og Argon gass, og 5100 ICP-OES gir derfor det minste Ar forbruket per prøve.

Agilent 7010 GCTQ

Tue, 09/09/2014 - 11:35

Agilent setter ny standard innen GCMS Trippel Kvadrupol!

Første instrument med attogram deteksjonsgrenser! Agilent 7010, har Instrument Deteksjonsgrense (IDL) på 0.5 fg OFN og dette verifiseres under installasjon. Den nye og mer effektive EI ionekilden forbedrer følsomheten på systemet med over 20X sammenlignet med forrige modell, 7000C.  Dette åpner for implementering av metoder som krever bedre følsomhet (f.eks. Dioksinanalyser) og kan redusere behovet for kostbar prøveopparbeiding for eksisterende metoder. Mindre prøvemengder kan injeseres og metode deteksjonsgrense (MDL) kan opprettholdes. 

Nyhet! Column nut for GC og GCMS

Tue, 09/09/2014 - 11:12

Self Tightening Columns Nuts

Dette er en unik ’kolonne-nut’ for GC-kolonner som gir garantert lekkasjefri kobling i inlet og detektor. Prinsippet er et fjærbelastet trykk på ferrulen som gir lekkasjefri kobling, selv etter flere hundre injeksjoner. Nut’en er spesielt egnet for oksygen-sensitive detektorer som f.eks. MSD og ECD. En lekkasjefri kolonne-kobling gir redusert bakgrunnsstøy, pålitelige resultater og spart tid ettersom man ikke må ettertette ferrulene.

Matriks AS 10 år

Wed, 09/05/2012 - 00:00

Vi feirer med stort seminar innen kromatografi og massespektrometri 22. oktober 2012

Vi ønsker eksisterende og nye brukere velkommen til en innholdsrik seminardag i Forskningsparken, hvor også Matriks har sine kontorer og demolaboratorier.
Vi har lagt opp dagen med fellespresentasjoner på formiddagen, mens vi etter lunsj deler opp i to parallelle sesjoner, henholdsvis GC/GCMS og LC/LCMS. Se forøvrig detaljert agenda.

Agilent Nordisk bruker møte for LCMS, GCMS og ICP-MS

Fri, 02/17/2012 - 15:16

user meeting

I samarbeid med Agilent inviterer vi til MS brukermøter for Agilent og ikke-Agilent brukere. Arrangementet finner sted ved SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB i Gøteborg. Det vitenskapelige programmet for dette nordiske brukermøte består av fire parallelle sesjoner, workshops og plenumsforedrag. De fire parallelle sesjonene er inndelt slik at du kan velge det fagområdet som er relevant for deg.

Pages