Wednesday 18. September 2019

Seminar prøveopparbeidelse i Bergen og Oslo

Tue, 09/15/2015 - 11:11

I samarbeid med Agilent Technologies arrangerer Matriks mini-seminar i Bergen og Oslo! Det blir gjennomgang av nye produkter og applikasjoner, samt enkle, produktive og innovative prøveopparbeidelses teknikker fra Agilent. Foredragsholdere er Paul Boguszewski og Roberto Ferrari fra Agilent Technologies.
 

Tema:

  • Prøveoppabeidelse - en gjennomgang av ulike teknikker og nye produkter.
  • UNIK NYHET! EMR- Enhanced Matrix Removal - prøveopparbeidelse for fjerning av fett i mat og biologisk materiale
     

QuEChERS / Dispersive SPE (dSPE) en unik teknikk for fjerning av Lipider. Dette gir et renere ekstrakt og betydelig mindre forurensning, som igjen gir mindre behov for vedlikehold av instrumenter.
 

  • LC ”workflow” - Innovativ teknologi for bedre, raskere og mer presise resultater som gir økt produktivitet og mindre behov for vedlikehold.
  •  GC ”workflow” – Otimalisering av inerthet, ’peak shape’ og reproduserbarhet under hele analysen.

Du velger selv om du vil delta på hele seminaret eller enkeltforedrag, men det er fint om du informerer oss hvilke deler av programmet du ønsker å delta på. Seminaret er gratis og Matriks byr på lunsj! Foredragene holdes på engelsk.

Påmeldingsfrist: 18.september 2015