Sunday 09. August 2020

Agilent HPLC vedlikehold- og feilsøkingskurs

Sted: 
Name:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
11.11.2019 to 13.11.2019
Beskrivelse: 

På grunn av stor etterspørsel har vi satt opp et ekstra HPLC-kurs.

Praktisk HPLC vedlikeholds- og feilsøkingskurs bestående av både presentasjoner og arbeid på lab. Kurset tar for seg generell teori og praksis rundt HPLC-systemene fra Agilent med fokus på vedlikehold og feilsøking.

Dag1
Introduksjon
Degasser
Pumpe
Lab

Dag 2
Autosampler
Kolonneovn
UV-detektorer
Lab

Dag 3
Feilsøking
Oppsummering