Torsdag 21. februar 2019

Agilent HPLC vedlikehold- og feilsøkingskurs

Sted: 
Navn:
Forskningsparken
By: 
Oslo
Gate: 
Gaustadalleen 21
Postnummer: 
0349
Dato: 
13.06.2018 til 15.06.2018
Beskrivelse: 

Praktisk HPLC vedlikehold- og feilsøkings-kurs. Kurset vil ta for seg generell teori og praksis rundt HPLC systemene fra Agilent med vedlikehold og feilsøking på instrument.

Dag1
Introduksjon
Degasser
Pumpe
Lab

Dag 2
Autosampler
TCC
Detektorer
Lab

Dag 3
Troubleshooting
Summary